WELKOM

 

De Girard Studiekring wil bijdragen aan de verspreiding van het ideeëngoed van René Girard (1923 - 2015) in het Nederlands taalgebied door middel van publicaties, vertalingen, conferenties en cursussen.

De Girard Studiekring werd gevormd aan het begin van de jaren tachtig aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De kring bestond aanvankelijk uit academici uit een grote variëteit aan disciplines en speelde een belangrijke rol in de toekenning van het eredoctoraat aan René Girard door de Vrije Universiteit in 1985.

Vandaag telt de kring ook leden die vanuit een professionele of existentiële invalshoek geïnteresseerd zijn in de mimetische theorie.