Home
De Girard Studiekring werd gevormd aan het begin van de jaren tachtig door een groep belangstellenden aan de Vrije Universiteit. De kring bestond uit academici uit een grote variëteit aan disciplines, maar telde ook leden die vanuit een professionele of existentiële invalshoek geïnteresseerd waren in de mimetische theorie.

De Studiekring heeft bijgedragen aan de verspreiding van de mimetische theorie in het Nederlandse taalgebied door middel van publicaties, vertalingen, conferenties en cursussen. Leden van de kring hebben ondersteuning geboden bij promoties. De kring heeft een belangrijke rol gespeeld in de toekenning van het eerste eredoctoraat aan René Girard door de Vrije Universiteit in 1985.