NIEUWS

De crowdfundingcampagne is ten einde. Toch zijn we nog steeds hard op zoek naar financiële steun. Uw bijdrage aan het Jubileum met het filmfragmentenfestival op 6 november én de nieuwe publicatie voor breed publiek om het gedachtegoed van René Girard toegankelijk te maken, kunt u overmaken op rekening nummer NL42 ABNA 0604 7727 85 van de Stichting Girard Studiekring onder vermelding van "bijdrage jubileum 2021". Lees hier meer over de 'tegenprestaties'.

Op 6 november viert de Girard Studiekring haar 40ste verjaardag in de vorm van een filmfragmentenfestival. In plaats van een besloten feest waarin teruggekeken wordt op alle activiteiten die de Studiekring ontplooid heeft, wordt er met dit evenement een poging gedaan een groter publiek te bereiken en mee te denken in het maatschappelijke debat. Aan de hand van filmfragmenten zullen een aantal centrale thema’s uit de mimetische theorie van René Girard besproken worden.

Het filmfragmentenfestival zal de vorm krijgen van een tweegesprek tussen kringlid Joachim Duyndam en schrijver-essayist Arnon Grunberg. Het gesprek zal plaatsvinden in theater De Balie in Amsterdam, maar zal ook via een live stream te volgen zijn. Later zal de registratie beschikbaar worden gemaakt met Engelse ondertitels.

Dit zijn de films die ze zullen bespreken:

Naast de aandacht die aan mimetische thema’s besteed zal worden, zullen Grunberg en Duyndam ook ingaan op de esthetische kanten van de fragmenten, en de wijze waarop cineasten erin slagen de complexe problematiek van menselijke relaties in beeld te brengen. Het belooft een interessante en onderhoudende middag te worden voor iedereen die geïnteresseerd is in film en literatuur, en in thema’s als verlangen, rivaliteit en het geweld dat daaruit kan voortkomen.