2021

De kringbijeenkomsten van voorjaar 2021 zijn gepland voor 29 jan, 26 feb, 26 maart en 30 april.

Hiervan zullen drie sessies gewijd worden aan Oedipus. Er zal naar Oedipus gekeken worden vanuit een dramatisch en antropologisch oogpunt en er zal aandacht worden besteed aan de teksten waarin Girard over Oedipus schrijft. Ook komen teksten in de COV&R zending The Oedipus ‘Casebook’ aan bod. 

Eén van de vier voorjaarsessies zal gaan over de dialoog tussen de mimetische theorie en de Islam.