NIEUWS

Al zeer geruime tijd is de Canadese geleerde Paul Dumouchel actief in het mimetische denkveld. Zijn L’enfer des choses  (De Hel der Dingen) verscheen eind jaren 70 en is in de Girard Studiekring op een bijeenkomst in 1986 nog eens expliciet besproken. Girard of de Mimetische Theorie is voor Dumouchel, zoals hij duidelijkt maakt in zijn profiel voor de Zomerschool 2010, een belangrijke bron. Het expliciet voortzetten van het mimetische denkgoed mag misschien niet zijn eerste zorg zijn, maar deze theorie komt wel steeds weer aan de orde bij het bestuderen van onderwerpen die zijn belangstelling hebben.

In zijn aanwezigheid op de European Summer School 2010 profileerde Paul Dumouchel zich als iemand die een uitstekende inleiding tot de Mimetische Theorie kan verzorgen, en die ook in staat is het Girardiaanse denkgoed tot in detail te relateren aan specifieke politiek-historische onderwerpen, zoals de geschiedenis van de Rode Khmer in Cambodja.

In januari 2011 geeft Paul Dumouchel een drietal lezingen Nederland. Twee daarvan – op 21 januari voor de Girard Studiekring te Amsterdam en op 22 januari bij het ISVW in Amersfoort - zijn gerelateerd zijn aan het verschijnen van zijn nieuwste boek: Le sacrifice inutlie. Essai sur la violence politique of Het zinloze offer: essay over politiek geweld. Dumouchels boek verschijnt in februari 2011 bij Flammarion, te Parijs.

Van de introductie tot dit boek is, naast de oorspronkelijke franstalige versie een engelse vertaling op de website geplaatst. Van Dumouchels lezing is bij het ISVW is een video-opname gemaakt (zie links onderaan op de homepage van het ISVW).


 Dumouchel


In de week daaraan voorafgaande spreekt Dumouchel aan de Universiteit van Tilburg over het verband tussen de homo mimeticus en de homo economicus (klik hier voor Dumouchels artikel over dit onderwerp) in het kader van de serie The economic Agent 2.0. De titel van de lezing is Mimetic Theory and the logic of economics.