Eerste exemplaar jubileumbundel uitgereikt aan Manuela Kalsky

In het hart van het Amsterdams uitgaanscentrum, dat bol staat van mimesis en nerveuze rivaliteit, opent Nico Keijzer op 26 november 2011 als nestor van de Girard Studiekring de presentatie van de nieuwe bundel Rond de crisis. Als emeritus rechter zegt hij zich thuis te voelen in de Balie – ooit een rechtbank – en wijst hij op het eeuwige theater van het vinden van je plaats door je aan elkaar te spiegelen en elkaar op afstand te duwen.

Naast Nico Keijzer, die als auteur ook heeft bijgedragen aan de bundel, werd op deze namiddag het woord gevoerd door de twee redacteuren, Michael Elias en André Lascaris. Terwijl Michael nog napeinsde over zijn ochtenddilemma voor de spiegel “of hij ook meemoet met de mode van het mannelijk decolleté zonder stropdas”, verhaalde André trots over zijn vader die ooit een straat verder een kar onverkoopbare haringen van zijn vriend overnam en ze prompt aantrekkelijker maakte door de prijs te verhogen.

De inleidingen van Michael Elias en André Lascaris maakten duidelijk waarom Girards werk nu al meer dan 50 jaar discussies uitlokt en sinds 1981 in de Studiekring telkens weer opnieuw op onverwachte wijze aan de actualiteit getoetst kan worden. Dertig jaar is een lange tijd. In zijn terugblik op het verleden verwijst Michael niet alleen naar Girards eerste eredoctoraat verleend door de VU in Amsterdam (1985), maar ook naar de vroegere bundel Nabootsing (1992) waarin artikelen van de pioniers van de Studiekring, van wie er enkelen helaas niet meer onder ons zijn.Meer dan 140 toehoorders vormden het publiek voor de inleidingen van Michael en André. De huidige bundel Rond de crisis is geen pionierswerk meer, maar een meer volwassen en richting Girard vaak ook meer kritische reflectie, gericht op de actualiteit, de wereld waarin we leven. André Lascaris maakte in zijn resumé duidelijk hoe deze theorie steeds weer het dagelijkse bestaan raakt en ons zicht geeft op het leven dat geen moment zonder crisis is.

Na beider presentaties memoreert dagvoorzitter Nico Keijzer hoe de Indonesische taal twee woorden voor wij bezit: een concurrerend ‘wij’ (Indonesisch kami) en een inclusief ‘wij’ (kita). Dit als opmaat naar het aanbieden – te offreren, zoals hij zegt – van het eerste exemplaar aan theologe en directeur van het Dominicaans Studiecentrum en het Project W!J, Manuela Kalsky.
Na de felicitaties van Manuela Kalsky aan de Studiekring met haar 30-jarig bestaan verhaalt zij, hoe zij sinds haar promotie over de heilbrengende verschijningsvormen van de Christus, met name in het vrouwelijk domein, bezig is te zoeken naar een nieuw – transcultureel – W!J. Hoewel ze niet alles van de mimetische theorie zegt te doorgronden, ziet ze er een onschatbare bron in om al worstelend met de crisis, een inspiratie te vinden voorbij het rivaliseren. Ze nodigt alle aanwezigen uit om, zoals zij, te ‘nemen en lezen’ – tolle, lege – omdat het ons allen ten diepste aangaat.

De bundel Rond de crisis is uitgegeven door uitgeverij Parthenon en ook verkrijgbaar via bol.com.