Activiteiten 2014

Uitgeoefende activiteiten 2014

In de loop van 2014 heeft de SGS een vijftal studiebijeenkomsten georganiseerd. Voor een overzicht kijk hier.  

Op 8 maart 2014 is er door de SGS opnieuw een “kringdag” georganiseerd. Leden konden op deze dag een korte presentatie geven over een onderwerp naar keuze. Tevens is afscheid genomen van Thérèse Onderdenwijngaard alssecretaris. Zij wordt opgevolgd door Jacob Oeverbeek.

Op 14 november is in samenwerking met VU-connect de eerst Girardlezing georganiseerd. Deze lezing werd gegeven door Hans Achterhuis - voor een verslag, kijk hier.

Er is verder gewerkt aan het ontwikkelen van lesmateriaal ten behoeve van het middelbare onderwijs. Er wordt gedacht om een introductie tot de mimetische theorie te combineren met lessen Engels, met als onderwerp William Shakespeare.

Financieel overzicht 2014
Realisatie 2014
Begroting 2015