Girardlezingen

 

  • Klik hier voor de volledige tekst van deze lezing.

 

Datum: 29 november 2018 
Tijd: 14:45 
Plaats: Esplanade gebouw, Universiteit van Tilburg
Respondent: Niels van de Ven, associate professor Marketing, Universiteit van Tilburg

Op 29 november 2018 zal de derde Girardlezing gegeven worden door Johan Graafland. De lezing wordt georganiseerd door de Girard Studiekring in samenwerking met het Academic Forum van de Universiteit van Tilburg. Johan Graafland is hoogleraar economie, onderneming en ethiek aan deze universiteit. De titel van zijn lezing luidt: “Na de crisis terug naar Adam Smith: Over eigenbelang, marktwerking en… deugden! ”.

Na de economische crisis is er meer belangstelling voor de rol die deugden spelen in de economie. Daarmee groeit ook de belangstelling voor Adam Smith, de vader van de economische wetenschap, die al een scherp zicht had op het belang van deugden in een commerciële samenleving. Wanneer marktkrachten de vrije hand hebben, is het nodig dat belangrijke actoren in de economie over deugden als eerlijkheid en matigheid beschikken, om het economisch proces dienstbaar te laten zijn aan het menselijk welzijn.

Toch is er sprake van een zekere ambivalentie in Smith’s analyse van de driehoeksrelatie tussen marktwerking, deugden en menselijk welzijn. Het is immers bekend dat Adam Smith ook de gedachte huldigde dat het eigen belang als door een onzichtbare hand het sociaal welzijn dient. Daarmee komt hij dicht bij De Mandeville, die in zijn fabel van de bijen de stelling had geopperd dat een samenleving juist floreert als de menselijk ondeugden de boventoon voeren.

In deze lezing zal prof. Graafland Adam Smith’s visie uiteenzetten en verbinden met Smith’s natuurlijke theologie. Ook zal hij aandacht geven aan het verband tussen Smith’s deugdentheorie en mimesis, het centrale begrip in de filosofie van Girard, en de ambivalentie in de huidige samenleving en politiek inzake de rol van deugden in het economisch proces.