Denken over cultuur, godsdienst en geweld

De Girard Studiekring heeft als doel het bestuderen van het werk van de Frans-Amerikaanse denker René Girard (1923 - 2015). Voorts wil zij bijdragen aan de verspreiding van zijn ideeëngoed in het Nederlandse taalgebied door middel van publicaties, vertalingen en lezingen.

In 1981 werd de Girard Studiekring opgericht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en in 2009 notarieel als Stichting geregistreerd. De kring bestaat uit academici van verschillende disciplines en telt verder leden die vanuit een professionele of existentiële invalshoek geïnteresseerd zijn in de mimetische theorie. Bij buitenlandse partners staan we bekend als Dutch Girard Society.

Deze website omvat naast een beknopte uitleg van de mimetische theorie artikelen en links, een bibliotheek, alsmede informatie over de (geschiedenis van) kringbijeenkomsten, jubilea, de tweejaarlijkse Girardlezing en andere evenementen van de Studiekring.