Leden - Wie zijn wij?

 

Al meer dan 30 jaar komen leden van de Girard Studiekring een aantal keer per jaar bijeen voor het bespreken en bediscussiëren van een tekst. Hoewel er in de loop der tijd diverse andere activiteiten zijn ontplooid, vormen deze bijeenkomsten nog steeds het hart van de kring.

De studiekring is geen besloten samenkomst van geleerde Girard-specialisten, noch een platform voor louter academische discussies en ook geen – zoals boze tongen soms weleens beweerd hebben – ontmoetingsplaats voor een schare dociele volgelingen van de intellectuele guru René Girard. Algemeen gezegd is de studiekring een platform voor mensen die, vanuit welke invalshoek dan ook en met welke achtergrond dan ook, een serieuze interesse hebben ontwikkeld voor de mimetische theorie en haar centrale thema’s, zoals de aard van de menselijke begeerte en het zondebokmechanisme. Deze interesse voor de mimetische theorie kan een wetenschappelijk, maar ook een meer persoonlijk of “existentieel” karakter hebben.

Iedereen die deze belangstelling voor de mimetische theorie in het algemeen of het werk van Girard in het bijzonder deelt, is uitgenodigd om de bijeenkomsten van de studiekring bij te wonen.

 

Lidmaatschap

  • Voor het bijwonen van de bijeenkomsten, inclusief de Kringdag, wordt € 20 per jaar gevraagd.
  • Daarnaast is het mogelijk donateur te worden voor € 30.
  • Bij giften hoger dan € 90 ontvangt de donateur het lidmaatschap van COV&R,
    wat tevens een abonnement op het halfjaarlijkse bulletin CONTAGION inhoudt. 

 

Kringleden 2023

Hoe divers de achtergronden, belangstellingen en motivaties om aan deze kring deel te nemen kunnen zijn, kan nog het beste verteld worden door de leden zelf. Klik op de links.

 

In dankbare herinnering

 + André Lascaris