Thérèse Onderdenwijgaard

 

Sinds een jaar of tien is het werk van René Girard het hart van waaruit ik denk. Dat is niet vanzelf gegaan. Girard was voor mij zeker geen ‘gemakkelijke denker’. Hij trok me aan en stootte me af. Het aantrekkelijke van zijn werk vind ik de directe herkenbaarheid van thema’s als begeren en beschuldigen. Die directheid staat echter op gespannen voet met zijn methode van aandachtig lezen. En dat betreft niet alleen zijn eigen teksten, maar ook teksten van andere auteurs, heel veel andere auteurs… Herkennen is iets anders dan begrijpen.

Ik leer zelf het meeste door momenten te organiseren waar ik samen met anderen kan leren. En dan is de beloning groot. Girard’s werk, zijn stijl van schrijven en zijn presentatie van de mimetische theorie aan de hand van dialogen, laat ruimte voor avontuur en onverwachte ontdekkingen.

Een zo’n avontuur is de internationale Summer School Mimetic Theory voor promovendi en Master studenten, die ik deze zomer voor de tweede keer organiseer. Met steun van de Girard Studiekring en Imitatio, en in de stellige overtuiging dat de mimetische theorie ons helpt iets meer te begrijpen van de wereld van vandaag.

 

← Wie zijn wij?