Girardlezingen

 

Voor iedereen die zich wil laten inspireren door het gedachtegoed van de mimetische theorie, heeft de Girard Studiekring in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam - waar René Girard in 1985 een eredoctoraat ontving - een tweejaarlijkse lezing uitgeroepen. 

De eerste Girardlezing vond plaats op 14 november 2014 en werd gegeven door Hans Achterhuis, naar aanleiding van zijn net verschenen boek dat hij samen met Nico Koning schreef: De kunst van het vreedzaam vechten

Opvallend kenmerk van Girards denken is de aansluiting bij de alledaagse menselijke werkelijkheid van liefde en haat, jaloezie en verdriet, rivaliteit en geweld. Van zijn inzichten wordt dankbaar gebruik gemaakt door schrijvers als Milan Kundera en Tommy Wieringa en door denkers als Charles Taylor, Julia Kristeva en Peter Sloterdijk, om maar enkelen te noemen. Bijzonder is hoe Girard op geheel eigen wijze ingaat op misschien wel een van meest gevoelige terreinen in de modern samenleving, de relatie tussen wetenschap en geloof, en daarin een weg vooruit wijst.

 

De lezingen

2020 | 20182016 | 2014