Stichting & steun

 

De Girard Studiekring wil bijdragen aan de verspreiding van het ideeëngoed van de Frans-Amerikaanse denker René Girard door middel van bijeenkomsten, publicaties, vertalingen, conferenties en cursussen.

In 1981 was een aantal mensen uit verschillende disciplines bijeengekomen om enkele punten uit het werk van René Girard te inventariseren die zich leenden voor studie en bespreking. Dat leidde tot bijeenkomsten, die na het eredoctoraat dat René Girard van de Vrije Universiteit Amsterdam in 1985 ontving, een regelmatig karakter kregen, mede dankzij de gastvrijheid van de Vrije Universiteit. In 1992 brachten we een eerste bundel uit: Nabootsing. In discussie over Girard; in 2004 kwam er een website, in 2007 organiseerden we een internationaal congres: Vulnerabilty and Tolerance.

 • Sinds oktober 2009 is de Girard Studiekring als Stichting geregistreerd.
 • De Stichting Girard Studiekring heeft geen winstoogmerk.
 • De Studiekring wordt financieel ondersteund door Imitatio en voorts door giften van particulieren.

 

Donaties

 • Elke gift is welkom.
 • U kunt de Stichting Girard Studiekring financieel ondersteunen door uw gift over te maken op
  ABN Amro-rekening NL42ABNA0604772785
  op naam van Girard Studiekring.
 • De Stichting Girard Studiekring beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  Dit betekent dat u uw giften kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.
 • Bij giften hoger dan € 90 ontvangt de donateur het lidmaatschap van COV&R,
  wat tevens een abonnement op het halfjaarlijkse bulletin CONTAGION inhoudt. 

 

Bestuur