Gegevens t.b.v. ANBINaam

Stichting Girard Studiekring 


RSIN
(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer)

8213 82 196

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Girard Studiekring is het bevorderen van de studie, de ontwikkeling en de toepassing van de cultuurtheorie ontworpen door René Girard, en door zijn leerlingen uitgewerkt tot "mimetische theorie”.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • het organiseren van studiebijeenkomsten die het doel van de stichting bevorderen
 • het ondersteunen van personen die onderzoek verrichten en onderwijs verzorgen in de mimetische theorie
 • het onderhouden van een website met de naam www.girard.nl 
 • het samenwerken in (inter-)nationaal verband met personen en instellingen voorzover dit het doel van de stichting bevordert, waaronder:

 

Geldmiddelen van de stichting 

 • Subsidies, donaties en andere bijdragen:
  • Voor het bijwonen van de bijeenkomsten, inclusief Kringdag, wordt € 20,= per jaar gevraagd.
  • Daarnaast is het mogelijk donateur te worden voor € 30.
  • Voor € 90 is een donateur tevens lid van COV&R.
 • Schenkingen en alle andere verkrijgingen en baten

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel aanspraak maken op de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Activiteiten

| 20212019 | 2018 | 2017 | 2016
| 201520142013