Hans Weigand

 

Mijn belangstelling voor Girard werd gewekt eind zeventiger jaren door de link die Girard legt tussen geweld en het offer. Dit leek me bijzonder relevant voor een doordenking van de betekenis van het offer van Christus. De traditionele verzoeningsleer heeft sterke papieren maar laat toch wel vragen over. In elk geval staan de concepten ervan nogal ver af van de moderne cultuur. Ik heb het de afgelopen dertig jaar als uitdaging gezien om door middel van gesprekken en artikeltjes in christelijke kring te onderzoeken of Girard deze impasse kan doorbreken, en hoe bruikbaar de theorie sowieso is voor het christelijk denken. En niet te vergeten voor mijn eigen leven. Je wordt je meer bewust van je eigen rivaliseren.

Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de wetenschappelijke ontwikkeling van de theorie. Om dit te combineren met de onderzoekslijnen waarbinnen ik op de universiteit werk is niet eenvoudig. Er is wel onder economen een toenemende openheid voor andere mensbeelden dan de traditionele homo economicus. Ook is het onderwerp complexe systemen op de multi-disciplinaire agenda gekomen. Ik hoop op dit gebied onderzoek te gaan doen en daarin de mimetische theorie mee te nemen.

 

 

← Wie zijn wij?