Kringbijeenkomst 24 november 2023

Op de COV&R van de afgelopen zomer in Parijs gaf Wolfgang Palaver een presentatie over de toekomst van de mimetische theorie. Hij merkte op dat de belangstelling voor het werk van René Girard vanuit diverse academische disciplines groeiende is en dat de mimetische theorie ook buiten haar academische oevers aan het treden is. Dit heeft ons doen besluiten voor de bijeenkomst van 24 november een aantal "werkvelden" te noemen waarover in de bijeenkomst minipresentaties zullen worden gegeven en worden besproken. Eventueel kunnen aan de hand daarvan plannen worden gemaakt voor kringbijeenkomsten in de toekomst.

Voor de volgende werkvelden is een minipresentatie voorbereid:

1) Economie - Hans Weigang 
2) Filosofie - Bart Leenman 
3) Theologie - Daan Savert
4) Psychopathologie en Spiritualiteit - Berry Vorstenbosch
5) Rechtsbeginsel Stare Decisis - Nico Keizer
6) Jodendom en geweten - Hubert Darthenay

--> teksten