Kringbijeenkomsten 2014

Kringbijeenkomsten 2014

24 januari 2014
Kevin Van Eeckelen: Friedrich Nietzsche: waan, werk en eeuwige wederkeer.

8 maart 2014

Jaarlijkse Kringdag (let op, de kringdag valt dit jaar op een zaterdag!)

11 april 2014

Hubert Darthenay en Nico Keijzer over de vraag 'Pourqoi peut-il punir?'

23 mei 2014
Over Jean-Luc Marion. Deze denker zal centraal staan op COV&R 2014.

26 september 2014
Over Jacques Derrida.