Stichting & steun

 

De Girard Studiekring wil bijdragen aan de verspreiding van het ideeëngoed van René Girard (1923 - 2015) door middel van bijeenkomsten, publicaties, vertalingen, conferenties en cursussen.

 • Sinds oktober 2009 is de Girard Studiekring als Stichting geregistreerd.
 • De Stichting Girard Studiekring heeft geen winstoogmerk.
 • De Studiekring wordt financieel ondersteund door Imitatio en voorts door giften van particulieren.

 

Donaties

 • Elke gift is welkom.
 • U kunt de Stichting Girard Studiekring financieel ondersteunen door uw gift over te maken op
  ABN Amro-rekening NL42ABNA0604772785
  op naam van Girard Studiekring.
 • De Stichting Girard Studiekring beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  Dit betekent dat u uw giften kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.
 • Bij giften hoger dan € 90 ontvangt de donateur het lidmaatschap van COV&R,
  wat tevens een abonnement op het halfjaarlijkse bulletin CONTAGION inhoudt. 

 

Bestuur