Stichting & steun

 

Stichting

De Girard Studiekring wil bijdragen aan de verspreiding van het ideeëngoed van René Girard (1923 - 2015) door middel van bijeenkomsten, publicaties, vertalingen, conferenties en cursussen.

 

Donaties

 • Sinds oktober 2009 is de Girard Studiekring als Stichting geregistreerd.
 • De Stichting Girard Studiekring heeft geen winstoogmerk.
 • De studiekring wordt financieel ondersteund door Imitatio en voorts door giften van particulieren.
  Voor inlichtingen kunt u contact met het bestuur opnemen.
 • U kunt de Stichting Girard Studiekring financieel ondersteunen door een gift over te maken op
  ABN Amro rekening NL42ABNA0604772785
  t.n.v. Girard Studiekring.
 • De Stichting Girard Studiekring beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  Dit betekent dat u uw giften kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.
 • Bij giften hoger dan het bedrag van € 90,= ontvangt de donateur het lidmaatschap van COV&R,
  wat tevens een abonnement op het halfjaarlijkse bulletin CONTAGION inhoudt.
 • Verder is elke gift welkom.

 

Bestuur

 • dr. H. Weigand (voorzitter)
 • drs. P.B. Vorstenbosch (secretaris)
 • Hubert Darthenay (penningmeester)
 • Rob Gast
 • Els Launspach