Video panelgesprek Religion, Madness, and Mimetic Theory 

Tijdens de COV&R-conferentie in Paris (juni 2023) hebben Michael Elias en Berry Vorstenbosch een panelgesprek gehouden over Religie, waanzin en de mimetische theorie, dat werd ingeleid en uitgeleid door Joachim Duyndam die ook de moderator was. Het gesprek werd - op een zaterdagmorgen om 9:00 - zeer goed bezocht, en riep ook veel respons op. Later vertelden leden van de board van de COV&R dat ze het jammer vonden dat deze presentatie niet op video beschikbaar was.

Met als gevolg dat er in Nederland alsnog van ditzelfde Engelstalige panelgesprek een video werd gemaakt. De locatie die daarvoor gekozen werd, is de Balie en de video is inmiddels op het COV&R channel van Youtube geplaatst.

De teksten van de voordrachten zijn ook op de tekstenpagina van deze website te vinden:

Michael Elias - A Patchwork of Non-Integrated Others
Berry Vorstenbosch - Using Girardian ideas for understanding psychosis
Joachim Duyndam - Introduction en Extroduction to the COV&R 2023 panel Religion, Madness, and Mimetic Theory

Met dank aan alle belangstellenden in Parijs en Amsterdam, en aan het Colloquium of Violence & Religion voor het mogelijk maken van deze opname!