Boekpresentatie op 26 november ter gelegenheid van 30-jarig bestaan Girard Studiekring

November 2011 is de maand waarin de Girard Studiekring zich mag verheugen in haar 30-jarig bestaan. Dit jubileum zal gevierd worden op 26 november in de Balie in Amsterdam. Bij deze gelegenheid zal tevens een nieuwe essaybundel worden gepresenteerd. Deze bundel, geredigeerd door Michael Elias en André Lascaris, draagt de titel Rond de crisis: Reflecties vanuit de Girard Studiekring en wordt uitgegeven bij Uitgeverij Parthenon. Kijk hier voor meer informatie over de bundel, en hier voor meer informatie over de bijeenkomst.
 
Met haar 30 levensjaren is de Girard Studiekring zowel jong als oud. De kring is niet plotseling uit de grond geschoten na het verschijnen van Girards eerste baanbrekende studie Mensonges romantique et vérité romanesque in 1961, maar stamt uit de periode waarin Girard zijn twee volgende hoofdwerken schreef: La violence et sacré (1972) en Des choses cachées depuis la fondation du monde (1978). Eind jaren 70, begin jaren 80 zouden we de eerste golf kunnen noemen in de belangstelling voor de Mimetische Theorie, zoals het denken van Girard was gaan heten. De Girard Studiekring maakte haar aanwezigheid al snel voelbaar door mee te helpen aan het eerste eredoctoraat voor Girard, verleend door de Vrije Universiteit in 1985. In de jaren 90 verminderde de belangstelling in het werk, voor een gedeelte doordat Girard zich als een christelijk denker had geprofileerd. Daarnaast werd duidelijker dat hij niet in de typisch politiek linkse positie stond die men normaliter van een kritische Franse denker verwachtte.

In onze tijd kunnen we wat de belangstelling voor de Mimetische Theorie betreft van een tweede golf spreken. De polarisatie tussen links en rechts, de polarisatie tussen religieus en atheïstisch lijkt, in het intellectuele denken althans, enigszins geluwd. Partijen beginnen elkaar in ieder geval serieus te nemen. Daarnaast lijken authenticiteitsidealen, zwaar aangezet door denkers als Sartre en Heidegger en lang levend gebleven in de 20ste eeuw, nu wel wat op hun retour – mensen hebben er minder moeite mee het imitatieve of mimetische deel in hun eigen leven te onderkennen. Buiten deze mentaliteitsveranderingen zijn er nog de nodige aanreikingen uit andere wetenschappen, zoals de ontdekking van de spiegelneuronen in de biologie.

Tussen de eerste en de tweede golf heeft de Girard Studiekring jaar na jaar bijeenkomsten georganiseerd om het gedachtengoed van Girard verder te onderzoeken of tegen het licht te houden van specifieke thema’s uit een keur aan vakdisciplines. Alle bijeenkomsten zijn op onze website terug te vinden onder kringbijeenkomsten.