Inaugurale Girardlezing Timothy Snyder

Stalin en Hitler zijn vaak naast elkaar gezet – wanneer het ging om kampen of uitroeiingsmethoden, of wanneer het alleen maar ging om de pure omvang van het leed dat zij hebben veroorzaakt. Toch figureert in heel dit vergelijkingsdenken vaak een logica waarin de wereld van Hitler een absoluut perfide kwaad vertegenwoordigt, terwijl het bij Stalin “alleen maar” zou gaan om een ontspoord ideaal dat in zichzelf goed of in ieder geval overwegenswaardig zou kunnen zijn. De schrijver Milan Kundera heeft er ooit op gewezen dat de Goelag nooit een symbool zal zijn zoals Auschwitz dat is geworden.

Een perspectief dat zich niet beweegt in dit symbolische verschil tussen communistische en nazistische idealen is in ons denken per definitie controversieel. In 2010 publiceerde Timothy Snyder het boek Bloodlands, waarin de verschrikkingen van het Oostfront in de volle breedte en over de tijdsgrenzen van deTweede Wereldoorlog heen worden uitgetekend. In dit werk wordt het verhaal van Stalin en het verhaal van Hitler verteld als twee zijden van één enkel gebeuren met een sterk rivalistische inslag. De relevantie van de mimetische theorie in dit alles is daarbij steeds nabij.

Met Terres des Sang op de achtergrond zal Timothy Snyder op 25 oktober te Parijs de jaarlijkse Girardlezing verzorgen. De toegang is gratis, reiskosten worden niet vergoed. Klik hier voor meer over deze lezing.