René Girard overleden (4 nov 2015)

Op 4 november 2015 is René Girard op 91-jarige leeftijd in zijn woning in Stanford overleden. Hiermee verliest de wereld een van haar grootste denkers. Girards Mimetische Theorie omspant vanaf zijn eerste studie De romantische leugen en de romaneske waarheid (1961) tot aan zijn laatste boek (in samenwerking met Benoît Chantre) Achever Clausewitz (2007) talloze belangwekkende thema’s en bestrijkt een veelheid aan academische disciplines zoals literatuurstudies, antropologie, filosofie, theologie, psychologie en geschiedenis.

Hoe de Mimetische Theorie de geschiedenis in zal gaan is iets wat nog te bezien valt. Want  terwijl intellectuele modes elkaar snel kunnen afwisselen – is de receptie van Girards denken nog steeds in volle gang. Zijn werk is nog steeds op talloze plaatsen aan het “landen”. Vanaf de publicatie van zijn grootste en meest omvattende werk Des choses cachées depuis la fondation du monde in 1978 bestaat er een persistente belangstelling voor het werk van René Girard, een zich telkens hernieuwende interesse die steeds weer door nieuwe generaties studenten wordt opgepakt.

Girard was al geruime tijd ziek, waardoor zijn overlijden niet helemaal als een verrassing komt. De berichten die tot dusverre op internet zijn verschenen zijn heel divers. Bijzonder uitgebreid en welsprekend is de terugblik van Scott Codwell op de website van de Australische ABC. Benoît Chantre schreef op de website van de Association Recherches Mimétiques een heel beknopt en persoonlijk bericht. In Nederland verscheen in de NRC een korte necrologie van de hand van Ger Groot. De Figaro publiceerde een reeks reacties van Franse prominenten waaronder François Hollande. Een hele lijst aan berichten in diverse talen is te vinden op de Facebook site van de COV&R.