Nieuw Online Tijdschrift Skandalon

Skandalon is de titel van een nieuw online tijdschrift waarvan het eerste nummer zomer 2013 zal verschijnen. Dit tijdschrift is een initiatief uit de groep studenten die hebben deelgenomen aan de Summer School Mimetische Theorie 2012, welke afgelopen zomer is gehouden aan het ISVW te Leusden. Skandalon biedt niet alleen ruimte voor (academische) artikelen maar staat ook open voor artistieke of minder conventionele verwerkingen van de de mimetische thematiek.

Bijdragen kunnen tot 15 februari gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor meer informatie, zie het COV&R bulletin van oktober 2012 en de Skandalon website.Summer School Mimetic Theory 2012

Van 15 to 29 juli 2012 organiseerde de Girard Studiekring in samenwerking met Imitatio voor de tweede keer een Summer School Mimetic Theory aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden. Onder de bezielende leiding van docenten Prof. Dr. Sandor Goodhart, Prof. Dr. Paul Dumouchel, Dr. James Alison en Dr. Mark Anspach volgden zeventien studenten uit Finland, Nederland, Frankrijk, Italië, Slovenië, Oostenrijk, Zuid-Afrika, India, Australië en de Verenigde Staten een intensieve cursus van twee weken.

Centraal stonden de belangrijkste boeken van René Girard: Deceit, Desire and the Novel, Violence and the Sacred en Things Hidden since the Foundation of the World. Het programma bevatte seminars, schrijfopdrachten en individuele supervisie. Daarnaast belegden de studenten spontane film- en discussiesessies en namen ze de gelegenheid te baat om op vrije middagen een bezoek te brengen aan Amersfoort en Amsterdam. De inspirerende ambiance en mooie omgeving van de School voor Wijsbegeerte zorgden voor ontspanning tussen de lessen door. Een bezoek aan het Nationale Park de Hoge Veluwe was een welkome onderbreking op zondag 22 juli.

Voor een impressie van een van de deelnemers, zie het COV&R Bulletin van Oktober 2012. In hetzelfde nummer van dit bulletin staat een aankondiging van het nieuwe door de studentengroep van de Summer School opgezette online tijdschrift Skandalon, waarvan de eerste aflevering zomer 2013 zal verschijnen.

Inaugurale Girardlezing Timothy Snyder

Stalin en Hitler zijn vaak naast elkaar gezet – wanneer het ging om kampen of uitroeiingsmethoden, of wanneer het alleen maar ging om de pure omvang van het leed dat zij hebben veroorzaakt. Toch figureert in heel dit vergelijkingsdenken vaak een logica waarin de wereld van Hitler een absoluut perfide kwaad vertegenwoordigt, terwijl het bij Stalin “alleen maar” zou gaan om een ontspoord ideaal dat in zichzelf goed of in ieder geval overwegenswaardig zou kunnen zijn. De schrijver Milan Kundera heeft er ooit op gewezen dat de Goelag nooit een symbool zal zijn zoals Auschwitz dat is geworden.

Een perspectief dat zich niet beweegt in dit symbolische verschil tussen communistische en nazistische idealen is in ons denken per definitie controversieel. In 2010 publiceerde Timothy Snyder het boek Bloodlands, waarin de verschrikkingen van het Oostfront in de volle breedte en over de tijdsgrenzen van deTweede Wereldoorlog heen worden uitgetekend. In dit werk wordt het verhaal van Stalin en het verhaal van Hitler verteld als twee zijden van één enkel gebeuren met een sterk rivalistische inslag. De relevantie van de mimetische theorie in dit alles is daarbij steeds nabij.

Met Terres des Sang op de achtergrond zal Timothy Snyder op 25 oktober te Parijs de jaarlijkse Girardlezing verzorgen. De toegang is gratis, reiskosten worden niet vergoed. Klik hier voor meer over deze lezing.

16 November: bijeenkomst met Sandor Goodhart

Filosofie, joodse studies en literatuur – waar deze drie disciplines elkaar echt ontmoeten zal het werk van René Girard en Emmanuel Levinas steeds van belang zijn. Een van de geleerden die op al deze terreinen zijn sporen heeft verdiend is Sandor Goodhart, verbonden aan de Purdue University, West Lafayette, Indiana. Goodhart, die zelf nog onder René Girard gestudeerd heeft, was ook een van de docenten tijdens de zomerschool 2012, naast James Alison, Paul Dumouchel en Mark Anspach.

Emmanuel Levinas is, net als René Girard, een belangrijke moderne denker die op zijn eigen wijze het thema religie op een geheel nieuwe manier onder de aandacht heeft weten te brengen. Net als bij Girard, is het bij Levinas alsof de langdurige loopgravenoorlog tussen traditioneel religieus denken enerzijds en vernieuwend verlichtingsdenken anderzijds  ten einde komt en de kaarten opnieuw geschud mogen worden. Girard sluit steeds aan bij zijn christelijke overtuiging, terwijl het werk van Levinas geïnspireerd is vanuit zijn joodse achtergrond. Dat zich tussen deze twee denkers belangrijke parallellen zijn gaan aftekenen, is uiteindelijk niet verwonderlijk.

Midden november 2012 zal Sandor Goodhart ons land aandoen en zal hij eregast zijn op een gezamenlijke bijeenkomst van de Levinas Studiekring en de Girard Studiekring onder de titel Sacrifice and Substitution in Girard and Levinas. Deze bijeenkomst, met als voertaal Engels, zal plaatsvinden op 16 november van 13:00 tot 17:00 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

>>> Programma

>>> AanmeldingCursus mimetische theorie aan het HOVO Overijssel

In het najaar van 2012 geeft Michael Elias aan het HOVO Overijssel (hoger onderwijs voor ouderen) een cursus Inleiding mimetische theorie van René Girard. In een zevental bijeenkomsten zullen de belangrijke thema’s van de mimetische theorie behandeld worden, waarbij in de laatste twee bijeenkomsten aandacht zal worden besteed aan actuele conflicten en Girards verhouding tot de joodse en chistelijke traditie. De cursus gaat op 28 september van start. Voor inschrijven en meer informatie, klik hier.